වෙනස්ව සැලකීම, සෞඛ්‍යය පිලිබඳ මූලික සහ බලගතු නිර්ණායකයකි. ජාතිය, ජනවාර්ගිකත්වය, සමේ පැහැය, කුලය, ආගම, ආදිවාසීභාවය හෝ සංක්‍රමණික තත්ත්වය මත පදනම්ව සිදු කෙරෙන වෙනස්කම්, ලොව පුරාම සිටින පුද්ගලයින්ගේ සහ ප්‍රජාවන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපායි. මෙසේ වෙනස්ව සැලකීම නිසා සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම අපේ අරමුණයි. ජාතිය සහ සෞඛ්‍යය (රේස් ඇන්ඩ් හෙල්ත්) යනු විද්වතුන්, කලා ශිල්පීන්, ක්‍රියාකාරීන්, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් මෙන්ම ජනමූලික සංවිධාන සහ පුද්ගලයින්ගේ එකතුවකි. මෙය ජාතිවාදය සහ වෙනස්ව සැලකීම සෞඛ්‍යයට බලපාන්නේ කෙසේදැයි විමර්ශනය කිරීම මෙන්ම සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසාද මැදිහත්වන කේන්ද්‍රස්ථානයක් වනු ඇත. සැමට සමාන සෞඛ්‍යයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා වූ උත්ප්‍රේරකයක් අපි නිර්මාණය කරන්නෙමු. එන්න, අප සමග එක් වන්න.

Race & Health Quarterly

Our new quarterly newsletter.