Ang diskriminasyon ay isang pangunahin at makapangyarihang pantukoy ng kalusugan. Ang diskriminasyon batay sa lahi, etnisidad, kulay ng balat, estado sa lipunan, pananampalataya at pagiging isang katutubo o migrante ay nakakaapekto sa kalusugan ng bawat indibidwal at komunidad sa buong mundo. Ang aming layunin ay mabawasan ang masasamang epekto na pwedeng idulot ng diskriminasyon sa kalusugan. Ang Race & Health ay isang kolektibo ng mga akademiko, artista, aktibista, taga-gawa ng batas, samahan ng mga katutubo at mga indibidwal. Ito ay magiging sentro para sa pagsisiyasat kung paano nakakaapekto sa kalusugan at sa mga interbensyon para ipagbuti ang kalusugan ang rasismo at diskriminasyon. Lumilikha kami ng katalista upang maabot ang patas na oportunidad pangkalusugan para sa lahat. Halikayo at sumali sa amin.

Race & Health Quarterly

Our new quarterly newsletter.